Snyggt och tryggt!

En bra parkering skapar ordning i hela bostadsområdet.

Snyggt och tryggt!

Parkeringsservice Svenska AB har arbetat med parkeringsadministration i över 25 års tid.

Vi är en helhetsleverantör som arbetar med kvalité och miljövänlighet.

Snyggt och tryggt är som sagt våra ledord. Vi håller ordning på parkeringsplatserna, utfärdar kontrollavgifter, ser till att skrotbilar kommer bort, linjemålar, administrerar uthyrning av parkeringsplatser och tillhandahåller parkeringsvärdar.

En bra parkering skapar ordning i hela bostadsområdet.

Uthyrningsadministration

  • Egen kontaktperson
  • Tecknar avtal med parkörer
  • Aviserar och påminner parkörer
  • Redovisar kontinuerligt influtna medel
  • A´ jourhåller väntelistor
  • Kundservice med dedikerat telefonnummer
  • Påminnelseservice och inkasso ingår
  • Kontinuerliga uppföljningsmöten enligt överenskommelse med kund

Kontakta gärna vår försäljningsavdelning för mer info, så ser vi till att det blir snyggt och tryggt.

Tel 0771-77 11 00

E-post: forsaljning@pservice.se

Vi håller ordning på parkeringsplatserna, utfärdar kontrollavgifter, ser till att skrotbilar kommer bort, linjemålar, administrerar uthyrning av parkeringsplatser och tillhandahåller parkeringsvärdar.