Information om kontrollavgiften

Du får en kontrollavgift om fordonet står uppställt i strid mot gällande parkeringsbestämmelser (Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering, SFS 1984:318).

Avgiftens storlek följer kommunens avgift för respektive förseelse.

Betalning av kontrollavgiften skall ske inom 8 dagar från utskriftsdatum och betalas till Bg 5012-7042.

Betalning från utlandet:
SEB (Skandinaviska Enskilda Banken)
Bic: ESSESESS
Iban: SE2250000000053541105003

Följ anvisningarna på kontrollavgiften och ange alltid ärendenummer vid betalning. (= OCR nummer)
Om du inte har betalat kontrollavgiften får du en påminnelse.

Påminnelsen ska betalas inom 8 dagar från utskriftsdatum.

Om inte heller påminnelsen leder till betalning överlämnas ärendet för inkassoåtgärd till Profina Inkasso. Då tillkommer en lagstadgad avgift om 180 kronor.

Att överklaga

Invändning mot kontrollavgift ska alltid ske skriftligt via vårt kontaktformulär.

Bifoga även kopior på övriga handlingar som du ev. åberopar.

Länk till

Profina Inkasso