Överklaga

Här har du möjlighet att ifrågasätta/överklaga en kontrollavgift.

Om du anser att en kontrollavgift är felaktigt utfärdad ska du fylla i formuläret nedan.

Obs! Vi godtar ej överklagande via e-mail p.g.a. säkerhetsrisken.

Under orsak anger du varför du anser att kontrollavgiften är felaktig.

Efter utredning skickar vi ett svar på ditt överklagande.

Omständigheter som kan leda till att kontrollavgiften avskrivs:

  • Formella fel på kontrollavgiften eller på skyltningen på platsen
  • Egen eller nära anhörigs akuta sjukdom (läkarintyg krävs)
  • Fordonet anmält stulet vid tidpunkten för överträdelsen (polisanmälan krävs)
  • Akut fel på fordonet där det kan styrkas att åtgärder vidtagits för flyttning av fordonet (sådan förflyttning skall ske tämligen omgående)
  • Övriga omständigheter blir ofta svåra att hävda vid överklagan.

Scrolla ner sidan så kommer du till formuläret som du fyller i och skickar till oss.

Observera att fält  markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Läs vår integritetspolicy här. (pdf - öppnas i ny flik)

Klicka endast en gång på knappen "Skicka"- det kan ta en stund, framförallt om du bifogar många bilder.